CVS Pharmacy - Daytona Beach, FL, United States close