Samurai Japanese Steak House - Sandusky, OH, United States close