George washington mem hwy - Yorktown, VA, United States close